ශ්‍රී ලංකාව තුළ

ජූලි 31 20:13 වන විට

තහවුරු කළ කොරෝනා රෝගීන්

308812

මේ මොහොතේ ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්

27314

සුවය ලැබුවන්

277118

මරණ

4441

ලොව පුරා

ජූලි 31 11:18 වන විට

තහවුරු කළ කොරෝනා රෝගීන්

198,034,753

සුවය ලැබුවන්

178,930,551

මරණ

4,224,421

ආසාදිත රටවල්

214

අවසන් දින 14 තුළ නව රෝගීන්
රෝහල්වල ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන්
රෝගීන් සංඛ්‍යාවේ වෙනස්වීම
දිනපතා එක්වන නව රෝගීන්
තහවුරු කළ රෝගීන්ගේ ව්‍යාප්තිය
දිස්ත්‍රික්කය අනුව රෝගීන්
රට අනුව ව්‍යාප්තිය
* වැඩිම රෝගීන් වාර්තා වන රටවල් 10 පමණි
ස්ථානය අනුව රෝගීන්
හුදෙකලා කල ප්‍රදේශ
දැනුවත් වෙමු
කොරෝනා ආසාදනය වළක්වා ගනිමු

තොරතුරු මූලාශ්‍ර:
වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
Worldometer

තොරතුරු ජනගතකරණය:
හෙළකුරු